Select Page

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL

DEFINISI KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL

 

Kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang berkarisma dan mempunyai peranan dan strategi utama dalam membawa organisasi mencapai matlamatnya. Pemimpin transformasional juga mesti mempunyai kemampuan untuk menyamakan visi masa depan dengan pandangan pekerja bawahan mereka, serta meningkatkan keperluan pekerja bawahan pada tahap yang lebih tinggi daripada yang mereka perlukan.

MODEL DAN DIMENSI TRANSFORMAS

 

Kepemimpinan difahami dalam dua pengertian, iaitu sebagai kekuatan untuk menggerakkan orang dan mempengaruhi orang. Kepimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktiviti yang berkaitan dengan pekerjaan untuk ahli kumpulan.

Pemimpin pada dasarnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dalam pekerjaannya dengan menggunakan kuasa. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang bawahan berhubung dengan tugas yang mesti mereka laksanakan. Menurut Stoner, semakin banyak sumber kuasa yang ada pada pemimpin, semakin besar potensi kepemimpinan yang berkesan.

Setiap pemimpin dipilih kerana dianggap memiliki visi dan misi yang jelas, dan lebih baik jika seseorang sukar untuk menjadi pemimpin jika mereka dianggap tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Kejelasan visi dan misi dapat memberikan arah untuk kelangsungan organisasi di masa depan.

Salah satu model kepemimpinan pendidikan yang diramal dapat mendorong terciptanya keberkesanan institusi pendidikan adalah kepemimpinan transformasional. Jenis kepemimpinan ini menggambarkan tahap kemampuan pemimpin untuk mengubah mentaliti dan tingkah laku pengikut menjadi lebih baik dengan menunjukkan dan mendorong mereka melakukan sesuatu yang nampaknya mustahil. Konsep kepemimpinan ini menawarkan perspektif perubahan di seluruh institusi pendidikan, sehingga pengikut menyedari keberadaannya untuk membina institusi yang bersedia untuk menghadapi perubahan dan bahkan membuat perubahan.

 

Tiga model kepemimpinan

  1. Kepemimpinan Karismatik adalah:

Kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan, yang mana pemimpin tersebut mempunyai kemampuan luar biasa, magnit yang kuat dan adanya ketertarikan emosional yang kuat dari yang dipimpin kepada pemimpinnya.

  1. Kepemimpinan Transaksional adalah:
  2. Kepemimpinan untuk mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil.
  3. Mengelola bawahan dengan memberi reward dan punishment.
  4. Biasa menerapkan transaksi yang saling menguntungkan dengan bawahan.
  5. Kepemimpinan Transformasional adalah:

Model kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan pada beberapa factor antara lain perhatian (attention), komunikasi (communication), kepercayaan (trust), rasa hormat (respect) dan resiko (risk).

 

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

 

Kekuatan Gaya Kepimpinan Transformasional

Dalam gaya kepemimpinan transformasional, pemimpin bertindak sebagai mentor atau jurulatih.

Dia dapat memberikan latihan dan motivasi kepada semua orang di bawahnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Oleh itu, melalui panduan yang luas ini, secara tidak langsung setiap pekerja di pejabat “dipupuk dan disiram” untuk menjadi pemimpin masa depan.

Sebabnya, setiap ahli secara tidak langsung berubah menjadi versi terbaik dari diri mereka.

 

Kelemahan Gaya Kepimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional tidak sesuai untuk organisasi yang baru berumur dan kekurangan struktur.

Gaya ini juga tidak sesuai untuk diterapkan dalam organisasi yang dibentuk sementara untuk menjalankan atau melaksanakan program khas.

Begitu juga pada peringkat awal memulakan perniagaan, di mana semua orang di dalamnya masih merangkak dan meraba-raba.

Ini kerana gaya kepemimpinan transformasional memerlukan adanya struktur untuk diperbaiki kelak.

Tokoh pemimpin transformasi juga kelihatan kurang sesuai dengan persekitaran kerja yang terlalu birokratik.

PEMIMPIN TRANSFORMASI DUNIA

 

Semua orang tahu siapa Alexander the Great. Dia adalah seorang raja dan pemimpin tentera yang sangat dihormati pada zaman Yunani kuno. Nama sebenarnya ialah Alexandros III ho Makedon. Dia terus memerintah Kerajaan Mekedonia setelah ayahnya dibunuh oleh musuh (melalui pengawal peribadi raja) pada tahun 336 SM.

Walaupun masih sangat muda, Alexander berjaya mengatasi ayah dan datuknya. Menurut halaman Sejarah, ketika dia berusia 20 tahun, Alexander telah memimpin kerajaan dan mampu mengatasi pemberontakan di utara Yunani. Tahun-tahun berikutnya adalah tahun kegemilangan Raja Alexander, setelah menakluki banyak wilayah.

Catatan sejarah menyatakan bahawa kuasa Alexander meluas ke semenanjung Eropah, India, Babylon, Asia minor, dan bahkan menghancurkan Kerajaan Parsi, yang kemudian dipimpin oleh Raja Darius III. Setelah Alexander the Great menghancurkan Empayar Parsi, Empayar Macedonia tidak dapat dihentikan dan kekuasaannya terbentang dari Laut Adriatik ke Sungai Indus.

Beberapa kisah mitos malah tersebar ke Timur Tengah dan China. Pada masa itu, Alexander Agung dianggap penjelmaan Achilles, pahlawan Yunani yang dikatakan berasal dari dewa Zeus. Sebenarnya, hingga kini nama Alexander the Great masih digunakan sebagai perbandingan untuk jeneral atau taktik perang moden.

 

KAJIAN TERDAHULU YANG BERKAITAN DENGAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL

 

TAHAP AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM KALANGAN GURU BESAR DI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL, DAERAH SEGAMAT

 

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti tahap amalan kepimpinan transformasional di kalangan guru besar di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil yang terletak dalam dua zon iaitu Zon Tenang dan Zon Chaah-Bekok, Daerah Segamat berdasarkan aspek 4i, iaitu karismatik, pertimbangan individu, ransangan intelek serta motivasi berinspirasi.

 

 

KEPIMPINAN TRANFORMASIONAL:

MATLAMAT, STRATEGI DAN IMPAK TERHADAP PEMBANGUNAN SEKOLAH

 

Penulisan ini meneliti transformasi kepimpinan yang menekankan kepentingan kerja berpasukan danpenambahbaikan sekolah yang menyeluruh, sebagai alternatif kepada kaedah lain dalam kepimpinan.Kepimpinan Transformasi adalah berlawanan dengan: (1) kepimpinan pengajaran, yang merangkumihierarki dan penyeliaan Ketua dan biasanya tidak termasuk pembangunan guru; dan (2) kepimpinantransaksional, yang berasaskan Pertukaran Perkhidmatan untuk pelbagai jenis ganjaran yang dikawaloleh pemimpin, sekurang-kurangnya di peringkat bahagian.

PERBANDINGAN MENGENAI KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN KEPEMIMPINAN KARISMATIK

 

Kepemimpinan Karismatik adalah:

Kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan, yang mana pemimpin tersebut mempunyai kemampuan luar biasa, magnit yang kuat dan adanya ketertarikan emosional yang kuat dari yang dipimpin kepada pemimpinnya.

Contohnya: Bung Karno, Anwar Sadat, Mahatma Gandhi.

 

Kepemimpinan Transformasional adalah:

Model kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan pada beberapa factor antara lain perhatian (attention), komunikasi (communication), kepercayaan (trust), rasa hormat (respect) dan resiko (risk).

Rujukan

Sataloff, R. T., Johns, M. M., & Kost, K. M. (n.d.). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title.

Siapa, E. (2006). Kepimpinan Transformasional. 33(1978), 16–18.